1win aviatormostbet aviatormostbetluckyget1 win indiamosbetpin upone win gameпинапpin up casino online1win online1 win onlinepin up kzmosbet indiamosbetmostbetaviatormosbetmosbetpinupmosbet aviatorparimatchmosbet india4era betpinap1 win4rabet gamelucky jet online4rabet1win saytiparimatchpin up casino1 win1win lucky jetpin up betlucky jetmostbet casinomostbet1win casinopin up betting4rabet bdlukyjet1win apostalucky jet crashaviator mostbet1 win1win slotpin-up1winmostbet azmostbet az
วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024
ติดตั้ง เดลิเวอรี่ แอป ได้แล้ววันนี้
หน้าแรกสิ่งแวดล้อมเปิดประตูสู่โลก ESG เริ่มต้นลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

เปิดประตูสู่โลก ESG เริ่มต้นลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

เปิดประตูสู่โลก ESG ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หลายคนเริ่มมองหาทางเลือกการลงทุนที่ไม่เพียงแต่สร้างผลตอบแทนที่ดี แต่ยังส่งเสริมความยั่งยืนของโลกด้วย กองทุน Thai ESG และ ESG Bond จึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้

Green Finance หรือ การเงินสีเขียว กำลังเป็นที่จับตามองในฐานะเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการลงทุนในโครงการหรือบริษัทที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) แนวโน้มนี้สอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero Emissions หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ ซึ่งประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกกำลังมุ่งมั่นบรรลุ

เปิดประตูสู่โลก ESG

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) และ กองทุน ESG Bond: ตัวเลือกการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) และ กองทุน ESG Bond เป็นกองทุนรวมประเภทใหม่ที่ถูกริเริ่มโดยกระทรวงการคลัง ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มุ่งหวังส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่คำนึงถึงหลักการ เปิดประตูสู่โลก ESG หรือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance)

กองทุน Thai ESG เริ่มซื้อขายครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 โดยมีจุดเด่นดังนี้

  • เน้นลงทุนในธุรกิจที่ยั่งยืน: คัดเลือกบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดี คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีบรรษัทภิบาลที่ดี
  • โอกาสรับผลตอบแทนระยะยาว: มุ่งเน้นการลงทุนระยะยาว สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษี: ผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนในกองทุน Thai ESG ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 8 ปี
  • หลากหลายรูปแบบการลงทุน: มีทั้งแบบกองทุนผสม กองทุนหุ้น และกองทุนตราสารหนี้ รองรับความต้องการของนักลงทุนที่หลากหลาย

เปิดประตูสู่โลก ESG

เปิดประตูสู่โลก ESG: กองทุน Thai ESG การลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของไทย

กองทุน Thai ESG หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน นับเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของการลงทุนที่ไม่เพียงมุ่งหวังผลตอบแทนที่ดี แต่ยังมุ่งสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ผ่านกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจที่คำนึงถึงหลัก ESG (Environment, Social, Governance) หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ESG คืออะไร?

ESG ย่อมาจาก Environmental, Social and Governance หมายถึง หลักการและแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรที่คำนึงถึง 3 มิติหลัก ดังนี้

  1. สิ่งแวดล้อม (Environmental): มุ่งเน้นไปที่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้น้ำและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะ ฯลฯ
  2. สังคม (Social): มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม เช่น สิทธิแรงงาน ความปลอดภัยของพนักงาน การมีส่วนร่วมของชุมชน ฯลฯ
  3. ธรรมาภิบาล (Governance): มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และตรวจสอบได้ เช่น โครงสร้างการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม ฯลฯ

เปิดประตูสู่โลก ESG สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุน

ในประเทศไทย รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน ESG โดยมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวม Thai ESG ดังนี้

ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
มีเงื่อนไขว่าจะต้องถืออย่างน้อย 8 ปี นับจากวันที่ซื้อ
นักลงทุนจะได้รับประโยชน์ภาษีในปีนั้นๆ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2575

ESG Bond คืออะไร?

กองทุน ESG Bond คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ หรือที่เรียกว่า “พันธบัตร” ที่ออกโดยบริษัทหรือองค์กรต่างๆ เพื่อระดมทุนไปใช้ในโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และการมีบรรษัทภิบาลที่ดี ตัวอย่างโครงการเหล่านี้ ได้แก่ โครงการพลังงานหมุนเวียน โครงการพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริมสุขภาพ และโครงการที่มุ่งสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม

เปิดประตูสู่โลก ESG เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าต่อเนื่อง แม้ไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่น

โดยปกติแล้ว กองทุนลดหย่อนภาษีประเภท Thai ESG Fund มักได้รับความนิยมจากนักลงทุนในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี แต่ข้อมูลล่าสุดจากทิสโก้ Asset Management เผยให้เห็นว่า ยังมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้ากองทุนประเภทนี้ต่อเนื่อง แม้จะไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่น

สาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ ทิสโก้ Asset Management อธิบายว่า ปัจจัยหลักที่หนุนเม็ดเงินลงทุนใน Thai ESG Fund ยังคงไหลเข้า แม้จะไม่ใช่ช่วงปลายปี อาจเป็นเพราะนักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับการลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) มากขึ้น ประกอบกับกองทุน Thai ESG Fund เอง ก็มีจุดเด่นที่น่าสนใจ ดังนี้

  • สิทธิประโยชน์ทางภาษี: นักลงทุนสามารถนำเงินลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
  • โอกาสรับผลตอบแทน: กองทุน Thai ESG Fund ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ที่ผ่านการคัดกรองตามหลัก ESG ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตระยะยาวที่มั่นคง
  • กระจายความเสี่ยง: กองทุน Thai ESG Fund ลงทุนในหลายประเภทสินทรัพย์ ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุนของกองทุน ผลตอบแทนที่ผ่านมา และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนใน Thai ESG Fund ยังมีโอกาสอีกหลายเดือน กองทุนประเภทนี้ยังเปิดรับสมัครลงทุนอยู่จนถึงสิ้นปี 2567

ติดตาม ข่าวสิ่งแวดล้อม ได้ที่นี่

RELATED ARTICLES

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
ติดตั้ง เดลิเวอรี่ แอป ได้แล้ววันนี้

Most Popular

Recent Comments