1win aviatormostbet aviatormostbetluckyget1 win indiamosbetpin upone win gameпинапpin up casino online1win online1 win onlinepin up kzmosbet indiamosbetmostbetaviatormosbetmosbetpinupmosbet aviatorparimatchmosbet india4era betpinap1 win4rabet gamelucky jet online4rabet1win saytiparimatchpin up casino1 win1win lucky jetpin up betlucky jetmostbet casinomostbet1win casinopin up betting4rabet bdlukyjet1win apostalucky jet crashaviator mostbet1 win1win slotpin-up1winmostbet azmostbet az
วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
ติดตั้ง เดลิเวอรี่ แอป ได้แล้ววันนี้
หน้าแรกสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างปรากฏการณ์! กรุงเทพฯ ร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมง Earth Hour 2024

ร่วมสร้างปรากฏการณ์! กรุงเทพฯ ร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมง Earth Hour 2024

กรุงเทพฯ ร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมง ประหยัดไฟ 24.65 เมกะวัตต์ ลดคาร์บอนไดออกไซด์ 11 ตัน สะท้อนพลังความสามัคคีในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์สภาพภูมิอากาศ

ในยามที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม มนุษยชาติได้ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “Earth Hour” หรือ “ชั่วโมงแห่งโลก” เพื่อเป็นการส่งสัญญาณถึงความจำเป็นในการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมนี้เป็นการชวนชาวโลกให้ ร่วมปิดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยจัดขึ้นในที่ กรุงเทพฯ วันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 30 มีนาคม 2024

เวลาที่กำหนดให้ปิดไฟในปีนี้คือ 20.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น และประเทศไทยก็ไม่ได้น้อยหน้า ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนต่างร่วมมือกันในการปิดไฟและเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกิจกรรมนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในระยะยาว

กิจกรรม Earth Hour ไม่เพียงแต่เป็นการลดการใช้พลังงานเพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสนทนาและการกระทำที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายมากขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติก การปลูกต้นไม้ หรือการใช้พลังงานทดแทน ทุกการกระทำเล็กๆ น้อยๆ นี้ล้วนมีส่วนช่วยในการสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับเราและรุ่นลูกหลานของเรา

ด้วยการร่วมมือกันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการปิดไฟในบ้านเพียงหลอดเดียว การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น หรือการรณรงค์ให้คนรอบข้างร่วมใจกัน ทุกการกระทำเหล่านี้ล้วนเป็นการส่งต่อความหวังและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไปยังโลกของเรา

กรุงเทพฯ ร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมง สู้โลกร้อน

กรุงเทพฯ ร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมง สู้โลกร้อน

23 มีนาคม 2567 กรุงเทพมหานคร โดยสำนัก ข่าวสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ออกมาร่วมกันรณรงค์เชิญชวนผู้ประกอบการ ทั้งร้านค้า นักข่าว และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ปี 2567” (60+ Earth Hour 2024) เพื่อลดการใช้พลังงาน และแสดงพลังร่วมใจในการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อน

กิจกรรม Earth Hour จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 23 มีนาคม 2567 เป็นการเชิญชวนให้เมืองต่างๆ ทั่วโลก ร่วมปิดไฟที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟประดับ ไฟอาคาร ป้ายโฆษณา รวมถึงถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 น. ถึง 21.30 น.

ในปี 2567 กรุงเทพมหานครได้เป็นเจ้าภาพกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่สำคัญ โดยมีสถานที่สำคัญ 5 แห่ง ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, พระบรมมหาราชวัง, วัดอรุณราชวราราม, เสาชิงช้า และสะพานพระราม 8 ร่วมในการปิดไฟเพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การปิดไฟเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในวันที่ 16 มีนาคม 2567 ได้ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลงอย่างมาก โดยมีการลดลงถึง 24.65 เมกะวัตต์ ซึ่งเทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 11 ตัน นี่เป็นผลลัพธ์ที่น่าประทับใจเทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซของต้นไม้ 1,100 ต้น ในระยะเวลาหนึ่งปี โดยต้นไม้หนึ่งต้นสามารถดูดซับก๊าซได้ประมาณ 10 กิโลกรัมต่อปี

นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไฟฟ้าลงได้ถึง 130,182 บาท การริเริ่มนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบเท่านั้น แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและความจำเป็นในการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่ออนาคตของเรา

60+ Earth Hour ก้าวสู่ปี 16 มุ่งสร้างสังคมสีเขียว

ในขณะที่โลกต่อสู้กับวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน กรุงเทพฯ ได้เป็นผู้นำ ร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมงได้เป็นผู้นำในการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ด้วยการเริ่มต้นโครงการที่มีชื่อว่า “60+ Earth Hour” ตั้งแต่ปี 2551 กรุงเทพฯ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ ร่วมมือกันปิดไฟเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง เพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ผลลัพธ์ที่ได้ในปี 2566 นั้นน่าประทับใจ ด้วยการลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 36 เมกะวัตต์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 5.2 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับการลดการบินระหว่างกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ 43 เที่ยวบิน การใช้รถยนต์ดีเซล 31,200 กิโลเมตร หรือการปิดไฟในครัวเรือน 23,400 ครัวเรือน

การรณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอด 15 ปีที่ผ่านมาได้ส่งผลให้ลดการใช้ไฟฟ้าได้รวมทั้งสิ้น 22,512 เมกะวัตต์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12,260.6 ตัน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 81.14 ล้านบาท นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังได้รับการสนับสนุนจาก 30 หน่วยงานในการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการลดภาวะโลกร้อนใน 4 ด้านหลัก

ได้แก่ การขนส่งมวลชน, พลังงาน, พื้นที่สีเขียว และการจัดการขยะมูลฝอย ในปี 2565 การดำเนินการเหล่านี้ได้ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 26,975.9 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรุงเทพฯ ในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

RELATED ARTICLES

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
ติดตั้ง เดลิเวอรี่ แอป ได้แล้ววันนี้

Most Popular

Recent Comments